KONDOR BÉLA ÁLTALÁNOS ISKOLA

..........................1181 Budapest, Kondor Béla sétány 7........... Alapítvány számlaszáma: 11718000-20456166 adószám:18507739-1-43

 

"KUTYÁVAL A HATÉKONY OKTATÁSÉRT"

 

PROGRAM

 

"A kutya a farkát a szívével csóválja!"

A kerületben egyedülálló program, ami nem csak a tanításban segít, hanem bevezeti a gyerekeket a felelős állattartás világába. 

 

masolat1_-_dscf0450.jpg

 

Dolly az első terápiás kutyus 

 

2011_0507at0047_vagott.jpg

Atos

A programban részt vevő pedagógus:

 

                                img_4405.jpg

                    Lesnyák Mária 4.a

 Ubrankovics László kutyakiképző és felvezető

 A Kondor Béla Általános iskolában a 2007/2008-as tanévben vezettük be még csak napközis foglalkozás keretében a "Kutyával a Hatékony Oktatásért" programunkat, azóta már nagy segítség a tanórákon is. 

 Különböző képességeket és készségeket fejlesztünk játékos formában a kutya bevonásával. A 2008/2009-es tanévben a már a tanítási órákon is részt vesz a kutya. Célunk: a megfelelő szemlélet kialakulása, a félelem leküzdése és a bizalom kiépítése az állatok iránt, a felelős állattartás és bánásmód megismerése. Egy újfajta motivációt biztosítunk a tanulásra, az órákon való aktivitásra a gyerekeknek. Még a kevésbé aktív gyerek is  részt akar venni a munkában, fegyelmi problémákban is segít, hiszen a kutya nem dolgozik együtt fegyelmezetlen gyerekekkel. Növelhető ezzel az önbizalmuk, mivel a kutya végrehajtja a feladatot nekik.

A program során a tanulók heti rendszerességgel olyan tanórákon vesznek részt, amelyen kutyával együtt vagy annak segítségével, vagy csak annak jelenlétével hajtanak végre feladatot. A testnevelés órákon a kutyával együtt mozognak, felszabadultan játszanak, a mozgáskoordinációt és a koncentrációt fejlesztő feladatokat hajtanak végre.

 Ragaszkodó és kitartó társat találnak benne, valamint megkönnyíti a kapcsolatteremtést, mélyül a társas kapcsolat a közös élmény hatására.

 Fejlődik az empatikus képességük, Hiszen csak testbeszéddel tudja felvenni a kapcsolatot a kutyával, ezáltal az emberek nem verbális kifejezésére is érzékenyebbé válnak.

 Általános célok:

- Zárkózott, elszigetelődő tanulók bevonása a közös tevékenységekbe

- Pozitív kapcsolat kialakítása kutya és a foglalkozásokon résztvevők között

- A feladatokban való részvétel igényének erősítése a kutya segítségével

- Kapcsolatteremtés fejlesztése egy kutyával, emberekkel

- Szociális képességek fejlesztése

- A kutyák viselkedésének megértése, emberi viselkedéssel való összehasonlítás 

-A tanulók állattal kapcsolatos félelmeinek és ellenérzéseik csökkentése 

- Empátiás képesség fejlesztése (figyelje mások érzelmeinek változásait) 

- A foglalkozások alatt a tevékenységek és érzelmek szóbeli kifejezése

- Kommunikációs képesség fejlesztése

- Az állat jelenlétében fellépő vagy más okra visszavezethető stressz csökkentése.

 Feladatok:

- A megelőzés, a gyógyítás, a képességfejlesztés, a nevelés, valamint az életminőség javítása

- A fogyatékosságból eredő hátrányok csökkentése, kompenzációja.

- Pszichés funkciók / érzékelés, észlelés, emlékezet, figyelem, gondolkodás / fejlesztése.

- Motoros funkciók fejlesztése: nagy mozgások, finommozgások koordinációja, helytelen mozgások korrekciója, adekvált mozgások kialakítása, tartási hibák csökkentése, egyensúlyérzék, ütem-ritmusérzék fejlesztése.

- Az érzelmi -, akarati élet, a viselkedés, a magatartás, a cselekvés pozitív irányú befolyásolása.

- Önállóságra nevelés.

A célcsoport életkorának megfelelő fegyelem, kitartás céltudatosság, felelősségérzet, a kötelességtudat kialakítása.

A kutyás foglalkozások fő ereje: hogy a hangsúly a motivación van, a kutya motiváló erejében. A gyermekek többsége vonzódik az állatokhoz. Szeretnék őket megfogni, irányítani, megismerni. A kíváncsiságuk megfelelő és tudatos irányításával a kutya segítséget ad a kitűzött feladatok végrehajtásában. A kutyás foglalkozások játékos keretben zajlanak és a játék örömforrás. Az ingerszükséglet része a mozgásszükséglet. A gyermekeknek van előzetes ismeretük a kutyáról. Ezért könnyen összekapcsolják belső értelmezéseikkel, valamint az ismert részbe beépíthetünk egyre több új elemet. A gyermekek képességeihez igazodó közepes szintű feladatok adása, mélyen keresztül a feladat sikerélményt okoz a gyermeknek.

A Centrum Tv honlapján megtekinthetik a program bemutatásáról szóló riportot.

 

 

 

Kutyabarát.hu-n megjelent cikkünk

Amikor a Kőbányai Széchenyi István Magyar-Német Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola megnyerte az Év kutyabarát munkahelye kategóriában a pályázatunkat, bíztunk benne, hogy más oktatási intézmények is példaként követik azt a kutyabarát hozzáállást, amit ott megtapasztalhattunk. 

Nagy örömünkre szolgált, amikor értesültünk arról, hogy van egy olyan budapesti általános iskola, amelyikben már jó ideje azon dolgoznak elhivatott pedagógusok, hogy a gyerekeket állatszeretetre és felelős állattartásra neveljék.

Kondor Béla Általános Iskola Budapesten a XVIII. kerületben, a Havanna lakótelepen található, ahol a „Kutyával a hatékony oktatásért” programot hét évvel ezelőtt hozták létre, és amely a mai napig eredményesen működik az iskolában.

Lesnyák Máriát, a program vezetőjét kérdeztük erről a példaértékű kezdeményezésről és a kutyás iskolai életről.

Kutyabarát.hu: Mi ösztönözte Önöket arra, hogy elindítsák ezt a programot? Honnan jött az ötlet? Mi a program lényege?

Lesnyák Mária: 2005-ben a kerületben működő Szeretve Tanulni Oktatási Egyesület - melynek tagja vagyok - tanulmányutat szervezett Bécsbe, ahol iskolákat látogattunk meg. Ott találkoztam azzal, hogy kutya van bent a tanórán. Bár itt csak passzív szerepe volt a golden retrievernek, nem tett semmit, de látható volt, hogy ettől a gyerekek csendesebbekké, nyugodtabbakká, türelmesebbekké váltakInnen jött az ötlet kolléganőmmel, Csikászné Szalai Katával, hogy mi lenne, ha iskolánkban is megvalósítanánk a „kutyás iskolát”. Mivel párom – Ubrankovics László– kutyakiképző, és volt is egy képzett német juhászkutyánk: Dolly -  aki sajnos már nincs közöttünk  -,  elkezdtük a programot vele 2007. szeptemberében a saját osztályunkban, egyelőre csak délutáni foglalkozás keretében.

Rengeteg cikket és tanulmányt olvastam el ezzel kapcsolatban. Többek között Illés Anett: AI módszer a kutyás terápiában című írását. Mivel mi a kutyát a gyermekek képességének fejlesztésére és motiválására szerettük volna használni, így létrehoztuk a „Kutyával a hatékony oktatásért” programot, amely lehetővé tette, hogy a délelőtti tanítási órákon is jelen legyen a kutya. Hát így indultunk.

Katával óravázlatokat dolgoztunk ki, és heti egy óra, kutyás óra volt, és ez jelenleg is így működik:  Katánál magyar órán és környezetórán, nálam pedig matematika órán van jelen a kutya.

Kutyabarát.hu:  Mit tapasztaltak, milyen hatással voltak/vannak a kutyák a gyerekekre, illetve az iskolába látogatókra?

Lesnyák Mária: A szülők nagyon nyitottak voltak, látták a pozitív hatást, és örömmel támogattak minket. Bemutató órákat tartottunk a kollégáknak, szülőknek és a továbbképzéseken. A legnagyobb győztesek azonban a tanítványaink voltak, akik észre sem vették, milyen könnyedén tanultak, gyakoroltak ezeken a számukra is nagyon kedves órákon. Az óráknak komoly kerete, szabályai vannak: nem beszélhetnek hangosan, türelmesnek kell lenniük egymással és a kutyussal is. Közben rengeteg mindent tanulhatnak meg könyvek nélkül. A magatartászavarral küzdő tanulók is lecsendesednek, megnyugszanak a kutya jelenlétében.

Sajnos időközben Dolly megöregedett és már nehezen mozgott, így szükségünk volt egy új jövevényre. Ő volt Atos, szintén német juhászkutya, akit a párom, Kata osztályának segítségével szoktatott hozzá a gyerekekhez, és képzett ki erre a célra. A programba ekkor kapcsolódott be egy másik kolléganőnk, Manczinger Anikó. Ő egy spániel gazdája lett, akinek kiképzése jelenleg is folyik, de már most sokat bent van az iskolában.

Programunknak köszönhetően már három osztályban, hatvan gyerekkel tudunk így tanítani. Pusztán egy élő állat jelenléte megváltoztatja viselkedésüket. Ráfigyelnek, vele szeretnének feladatot megoldani, gyakorolni, amit különben nyűgnek éreznének. Hihetetlenül jó látni, amikor minden kéz a levegőbe lendül, hogy versenyezzenek egy olyan feladatban, aminek sikeres megoldása esetén jutifalatot lehet adni Atosnak. De a feladat elvégzése is kivételes, mert nem a padban, füzetben és könyvben kell elvégezni, hanem szabadon. Mindez azonban csak akkor lehetséges, ha fegyelmezettek, csöndben vannak és betartják a szabályokat. Fokozatosan jutunk el erre a szintre elsőtől negyedik osztályig. A kutyás óra szinte minden órán használható: testnevelés órán visszahozza a labdát, vagy lúdtalptorna mezítláb, egyensúlyozás kötélen, hogy megmentsd Atost, és még sorolhatnánk…

Katánál volt egy dadogós gyermek, aki sokszor Atos mellett ülhetett egész órán, simogathatta, ami megnyugtatta őt. Volt egy olyan diák is, akinek hároméves korában egy kutya leharapta az ujját, és szülei ezért íratták be a kutyás osztályba, hogy leküzdje a félelmét, de volt olyan is, hogy egy tanítványunk tanította meg a családjának, hogy miként is kell egy kutyával bánni. Megismerkednek a felelős kutyatartással és az állatvédelemmel.

Kutyabarát.hu: Miben látják a kutyás órák, foglalkozások fő erejét, lényegét?

Lesnyák Mária: A kutyás foglalkozások fő ereje, hogy a hangsúly a motiváción van, a kutya motiváló erejében.  A gyermekek többsége vonzódik az állatokhoz. Szeretnék őket megfogni, irányítani, megismerni. A kíváncsiságuk megfelelő és tudatos irányításával, a kutya segítséget ad a kitűzött feladatok végrehajtásában. A kutyás foglalkozások játékos keretben zajlanak, és a játék örömforrás. Az ingerszükséglet része a mozgásszükséglet. A gyermekeknek van előzetes ismeretük a kutyáról, ezért könnyen összekapcsolják belső értelmezéseikkel, valamint az ismert részbe beépíthetünk egyre több új elemet.

Kutyabarát.hu:  A szülők hogyan viszonyultak az iskola kutyabarát magatartásához?

Lesnyák Mária: A szülők részéről eddig csak pozitív visszajelzést kaptunk. Az elsősök beiratkozásánál nagy a versengés, hogy bekerülhessenek a kutyás osztályba.

Kutyabarát.hu: Vannak további terveik a program kapcsán? Kapnak valamilyen támogatást ehhez a remek kezdeményezéshez?

Lesnyák Mária: Támogatást sajnos eddig sehonnan sem kaptunk, csupán a szülők segítségét, akik kevés összeggel anyagilag támogatják a programunkat. Ezek az órák speciális eszközöket is igényelnének, és nekünk minden alkalommal a szertárból kell átcipelnünk a tanterembe az eszközöket, de vannak olyan eszközök is, amit házilag készítünk el. Ennek ellenére mi lelkesek vagyunk, és újabb terveket szövögetünk.

Szeretnénk, ha mind a négy évfolyamunkon lenne kutyás osztály.  Egy új kolléganőnk is csatlakozik programunkhoz, ezzel az alsó tagozat, mind a négy évfolyamán lesz kutyás osztály. Szeretnénk, ha a felsős osztályok is bekapcsolódhatnának, és szakkör keretében ismerkedhetnének a felelős állattartással. Továbbra is tartunk kutyás napokat iskolánkba, ahová különféle szervezeteket hívunk meg, akik részére adományokat gyűjtünk. Tervünk még egy erre a célra berendezett terem létrehozása.

Kutyabarát.hu: Nagy örülünk, hogy vannak ilyen elhivatott pedagógusok, akik ilyen sokat tesznek a gyerekek állatszeretetének fejlesztése és a felelős kutyatartás érdekében – mindezt önerőből, időt és energiát nem sajnálva! Köszönjük!

 Sziládi-Kovács Hajni

 (kutyabarát.hu)

 

FOGLALKOZÁSOK KÉPEKBEN

 

 Az első találkozás Atossal az 1.b-ben

  img_5362atos.jpg  img_5360atos.jpg

img_5361atos.jpg  img_5354atos.jpg

img_5407atos.jpg    img_5380atos.jpg

img_5422atos.jpg  img_5412atos.jpg

 

 

 img_4265.jpgimg_4258.jpg 

 

img_4138.jpg 


               

 

 

 

 

 Iskolai előkészítő foglalkozás óvodásoknak: 

 

 img_4503elokeszito.jpg     img_4505elokeszito.jpg

 

 img_4461elokeszito.jpg     img_4506elokeszito.jpgimg_4453elokeszito.jpg    img_4507elokeszito.jpg

 

 img_4455elokeszito.jpg   img_4467elokeszito.jpg

 

img_4510elokeszito.jpg   img_4516elokeszito.jpg

 

img_4514elokeszito.jpg  img_4518elokeszito.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 42
Tegnapi: 210
Heti: 1 127
Havi: 3 137
Össz.: 570 441

Látogatottság növelés
Oldal: Kutyával a hatékony oktatásért programunk
KONDOR BÉLA ÁLTALÁNOS ISKOLA - © 2008 - 2018 - kondor.hupont.hu

A HuPont.hu segítségével a weboldalkészítés gyors! Itt kezdődik a saját weboldalkészítés!

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Itt: kondor bella altalanos iskola budapest - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »