KONDOR BÉLA ÁLTALÁNOS ISKOLA

..........................1181 Budapest, Kondor Béla sétány 7....................... Alapítvány számlaszáma: 11718000-20456166

 

 

Június

Tisztelt Szülők!
A nyári szünetben iskolánkban kéthetente ügyeletet tartunk 9 - 14.00 óráig.
Ügyeleti napok:
Július: 5 és 19
augusztus: 2 és 16
Augusztus 31-én Tanévnyitó 17.00 órakor.
Ebédbefizetés: augusztus 3-án és 16-án.
A tankönyvek mindenki számára ingyenesek, a tanulók az első tanítási napon, szeptember 1-én kapják meg.
A pótvizsga időpontja augusztus 29., 8.00 óra.

----------------------------------------------------------------------------------

Tanévzáró ünnepély: 2017.06.19. 17.óra 

----------------------------------------------------------------------------------

Tisztelt Szülők!

A Budapest Főváros XVIII. kerület Gazdasági Ellátó Szolgálat kihirdette az étkezési díjainak befizetési lehetőségeit, illetve az online bankártyás fizetéshez szükséges nyilatkozatot.

Tájékoztató az intézményi étkeztetésről:
http://gesz18.hu/…/stor…/nyomtatvanyok/2.%20tjkoztat.pdf.pdf
Nyilatkozat az online bankkártyás és átutalásos étkezés befizetéséhez: 
http://gesz18.hu/…/online%20bankkrtya%20tutalsos%20nyilatko…

Amennyiben már regisztráltak az online felület használatához és a továbbiakban az online felületen keresztül szeretnék gyermekük étkezés térítési díját kiegyenlíteni, legyenek szívesek a mellékelt nyilatkozatot kitöltve eljuttatni a GESZ élelmezési csoportjához emailben/etkezeslemondas@gesz.bp18.hu, vagy személyesen.

---------------------------------------------------------------------------------

Tájékoztató a Nyári napközis táborról:

A tábor kezdetének időpontja: június 25 - augusztus 25.

A tábori jelentkezés 3 lapból áll:

- egy lapon van a jelentkezési adatlap és a szülői egészségügyi              nyilatkozat

Itt található:

http://gesz18.hu/images/stories/nyomtatvanyok/egszsggyi%20nyilatkozat%20jelentkezsi%20lap.pdf

- tábor működése, befizetések, időpontok, házirend

Itt található:

http://gesz18.hu/images/stories/nyomtatvanyok/tjkoztat.pdf

- szakrajok táblázata

itt található:

http://gesz18.hu/images/stories/nyomtatvanyok/szakrajok.pdf

A jelentkezési lapokat minél előbb küldjék vissza az iskolába. Az egészségügyi nyilatkozatot a befizetésnél vigyék magukkal. 

 ---------------------------------------------------------------------------------- 

Április

Meghívó
Tisztelettel meghívjuk Önt és kedves családját iskolánk

"KI MIT TUD?"

Művészeti Fesztiváljára.

Időpont: 2017. május 12. 16.00 óra
Helyszín: az iskola tornaterme
Szeretettel várunk mindenkit!

-----------------------------------------------------------------------------------

 

 2017/2018-as tanévre felvett tanulók névsora:

Balázs Kevin

Bartha Márk

Boros Norbert

Bosnyák Krisztina

Dobó - Kocsis Zoltán

Héjja Boglárka

Horváth Petra

Molnár Gábor

Molnár - Tóth Olivér

Nagy Marcell Tamás

Nyikus Eszter

Orosi Jázmin Iringó

Rafael Melinda

Stefán Dávid

Suha Natália Virág

Szabó Martin

Vincze Martin

---------------------------------------------------------------------------------- 

EBÉDBEFIZETÉS: június 1 - 15-ig terjedő időszakra

2017. május 3-án, szerdán

délelőtt : 7.30 - 11.00 óráig

délután: 13.00 - 17.30 óráig

2017. május 10-én, szerdán

délelőtt: 7.30 - 11.00 óráig

délután: 13.00 - 17.30 óráig

1x étkező teljes: 3370.-

1x étkező 50% :  1685.-  

 3x étkező teljes: 4890.-

3x étkező 50% : 2445.-

                                      

---------------------------------------------------------------------------

Tisztelt Szülők!

2017. május 3-án, szerdán szülői értekezlet.

alsó: 17.00 óra     Felső: 18.00 óra

----------------------------------------------------------------------------

MEGHÍVÓ SZÜLŐI FÓRUMRA

Sok szeretettel meghívjuk a Katolikus Karitász Rév Szenvedélybeteg - segítő Szolgálat által az iskolában megvalósított "Az egészség (R)éve" prevenciós program foglalkozássorozatának következő programjára, mely szülők részére kerül megszervezésre.

helyszín: Kondor béla Általános Iskola

Időpont: 2017.05.03-án, szerdán 17.00 órakor

Témák:

- függőségek megelőzése fókuszban az alkohol, drogmegelőzés,

- segítségkérés lehetőségei, és az ellátórendszer

A program során az előadást, Márton Andrea szociológus, szakvizsgázott szociális munkás, csoportterapeuta, a Katolikus Karitász Rév Szenvedélybetegség - segítő Szolgálat intézményvezetője tartja.

----------------------------------------------------------------------------

Tavaszi szünet 2017. április 13 - 18-ig tart.

----------------------------------------------------------------------------

KÖLTÉSZET NAPJA

2017. ÁPRILIS 11.

Hagyományainkhoz híven ismét versünnepet tartottunk a Kondor Béla Általános Iskolában. A költészet napjáról József Attila születésnapján emlékeztünk meg.
Tanulóink és tanáraink az iskola tornatermében gyülekeztek a nagyszünetben.
Először az alsósok szavalták el József Attila: Reménytelenül c. versének első versszakát:

"A semmi ágán ül szivem,
kis teste hangtalan vacog,
köréje gyűlnek szeliden
s nézik, nézik a csillagok."
(József Attila: Reménytelenül)

A felsősök szavalata következett,akik Kasznár Zsuzsanna igazgatóhelyettes asszonnyal együtt mondták a verset. Őket a tanárok versolvasása kísérte.

SZERETNÉM, HA VADALMAFA LENNÉK!

Szeretném, ha vadalmafa lennék!
Terebélyes vadalmafa;
S hogy testemből jóllakhatna
Minden éhező kis gyermek
Árnyaimmal betakarva.
Szeretném, ha vadalmafa lennék
S minden egyes árva gyermek,
Ha keserű könnye pereg,
Felkeresné s könnyeivel
Öntözné meg a tövemet.
Szeretném, ha vadalmafa lennék,
Mi ha majd egykor kiszárad
És a tél apó kivágat,
Lángjaival felszárítná
Könnyeit a bús árváknak.
S ha csakugyan vadalmafa lennék,
Volna öröm a földön és
Sehol semmi bú, szenvedés
S a mosolygó fejeket nem
Bántaná az elköltözés.

Ezt követően a 4.a osztály énekelte a Rejtelmek című verset Priegl Józsefné vezényletével és Sebő Ferenc zenei aláfestésével, amibe a diákság és tanáraik is bekapcsolódtak.

JÓZSEF ATTILA: Rejtelmek
Rejtelmek ha zengenek,
őrt állok, mint mesékbe’.
Bebujtattál engemet
talpig nehéz hűségbe.

Szól a szellő, szól a víz,
elpirulsz, ha megérted.
Szól a szem és szól a szív,
folyamodnak teérted.

Én is írom énekem:
ha már szeretlek téged,
tedd könnyűvé énnekem
ezt a nehéz hűséget.

A rendezvény zárásául iskolánk tanulói kedvenc költőjükre szavazhattak.
A nyertes PETŐFI SÁNDOR lett.
Minden kedves kollegának és tanulónak köszönet a lelkes közreműködésért.

Képek az "Album-képek"tartalomban találhatók.

---------------------------------------------------------------------------------

2017.április 12-én osztályfényképezés lesz. Kérünk mindenkit, hogy az ünneplő ruháját hozza magával.

-----------------------------------------------------------------------------------

EBÉDBEFIZETÉS

2017.április 3-án, hétfőn 7.30 - 11 és 13.00 - 17.30-ig

2017.április 11-én, kedden 7.30 - 11 és 13.00 - 17.30-ig

május hónapra 22 napra.

1x étkező 7415.-

1x étkező 50% 3705.-

3x étkező 10760.-

3x étkező 50%  5380.-

Legyenek szívesek kiszámolt pénzt hozni a befizetésre!

---------------------------------------------------------------------------

 Iskolánk részt vesz az európai közösség pénzügyi támogatásásval finanszírozott európai iskolagyümölcs - programban.

------------------------------------------------------------------------------------------

Március

2017. március 13-án tartjuk a március 15-i megemlékezésünket. Fellép Goór Nagy Mária Színitanodája. Kérünk mindenkit, hogy ünneplőbe öltözve és kokárdával tisztelje meg az előadást!

---------------------------------------------------------------------------------

Étkezéssel kapcsolatos alábbi linkek:

1. Általános információk:http://www.gesz18.hu/index.php/etkezes

2. Letölthető dokumentumok:

http://www.gesz18.hu/index.php/etkezes/letoltes

3. Befizetési időpontok: http://gesz18.hu/index.php/idopontok

 

---------------------------------------------------------------------------------- 

Tisztelt Szülők!
Március 16 és 17-én osztály és egyéni fényképezés lesz. A fényképek az iskola évkönyvében fognak megjelenni és ezekből papírképek is rendelhetők.
Köszönettel a Digiévkönyv csapata!

---------------------------------------------------------------------------------

Tisztelt Szülők!

2017. március 8-án, 16.30 kor iskolánk ebédlőjében szülői értekezletet tartanak a hitoktatók - katolikus, református. Tájékoztatást adnak az 2017/2018-as tanévre vonatkozóan. Szeretettel várjuk a kedves szülőket!

                                                                 Iskolavezetés

                                                                  Hitoktatók 

----------------------------------------------------------------------------------

MEGHÍVÓ SZÜLŐI FÓRUMRA!

Sok szeretettel meghívjuk a Katolikus Karitász Rév Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat által az iskolában megvalósított "Az egészség (R)éve" prevenciós program foglalkozássorozatának programjára, mely szülők részére kerül megrendezésre.
helyszín: Kondor Béla Általános Iskola
Időpont: 2017.03.08-án 16.00 óra
Témák: 
- kiskamaszkor, kamaszkor problémái, a lelki változások háttere
- függőségek: pl. netfüggőség, játékfüggőség
- segítségkérés lehetőségei, és az ellátórendszer
A program során az előadást Márton Andrea, szociológus, szakvizsgázott szociális munkás, csoportterapeuta, a Katolikus Karitász Rév Szenvedélybeteg.segítő Szolgálat intézményvezetője tartja. 
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

---------------------------------------------------------------------------------

17016406_1427176107306143_355796988_o.jpg
 
Változás a nyílt napon, hogy a negyedik órában környezetismeret óra lesz.
---------------------------------------------------------------------------------
EBÉDBEFIZETÉS
2017. március 2-án 7.30 - 11 óráig és 13 - 17.30 óráig.
2017. március 10-én ugyanezekben az időpontokban.
A térítési díjak megváltoztak!
3x étkezés 489.- Ft/nap
1x étkezés 337.-Ft/nap
Ételérzékeny gyermeknél 3x étkezés 527.-Ft/nap
                                       1x étkezés 330.-Ft/nap
3x étkezés 7824.-
3x étkezés 50% 3912.-
1x étkezés 5392.-
1x étkezés 50% 2696.-
Kérjük, hogy kiszámolt pénzt hozzanak, mert korlátozott mennyiségű váltópénz áll rendelkezésre. Köszönjük!
-----------------------------------------------------------------------------------

Február

 Farsang: február 22.

             Felső: Állatok farsangja15-17 óráig

             Alsó:jelmezes felvonulás, jelmezverseny 14-15 óráig, majd az                                  osztályteremben folytatódik a farsangi mulatság

-----------------------------------------------------------------------------------

JANUÁR

Tisztelt Szülők!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy iskolánkban a 2016/2017-es tanévben januártól május hónapig az alábbi időpontokban tudják gyermekük étkezésének térítési díjait befizetni.

1.Az iskolában az élelmezési ügyintézőnél:

Befizetési időpontok 2017. január - május hónapig
Befizetés ideje: 7.30 -11.00 és 13.00 - 17.30 óráig
január február március április május

2017.01.04.

szerda

2017.02.01.

szerda

2017.03.02.

csütörtök

2017.04.03.

hétfő

2017.05.03

szerda

2017.01.13.

péntek

2017.02.10.

péntek

2017.03.10.

péntek

2017.04.11.

kedd

2017.05.10.

szerda

 

 2. Pótbefizetés a GESZ pénztárában /1181 Bp. Városház utca 16./: 

Befizetés ideje: 9.00 - 12.00 óráig
január február március április május
2017. 01.23 2017.02.20. 2017.03.27. 2017.04.25. 2017.05.22.
2017.01.24. 2017.02.21. 2017.03.28. 2017.04.26. 2017.05.23.
2017.01.25. 2017.02.22. 2017.03.29. 2017.04.27. 2017.05.24.

 Felhívjuk figyelmüket, hogy a fent megadott időpontokon kívül nem áll módunkban étkezési díjat elfogadni!

--------------------------------------------------------------------------------

DECEMBER 

Téliszünet ideje:

2016. december 19 - 21. Igazgatói szünet

2016. december 22 -2017. január 2. Téli szünet

2017. január 3. Első tanítási nap téli szünet után

 ----------------------------------------------------------------------------------

Tisztelt Szülők!
Ebédbefizetés 2017. február hónapra:
1.Az iskolában:
2017. január 4-én, szerdán, 7.30-11.00 és 13.00 - 17.30 óra között
2017. január 13-án, pénteken, 7.30 - 11.00 és 13.00-17.30 óra között.

1x étkező 5580.-
1x 50%   2790.-
3x étkező 8550.-
3x 50%   4275.-
2.A GESZ pénztárában:1181 Budapest, Városház u. 16.
2017. január 23. hétfő, 9.00-12.00 óráig
2017. január 24. kedd, 9.00-12.00 óráig
2017. január 25. szerda.9.00-12-00 óráig.

Felhívjuk figyelmüket, hogy a fent megadott időpontokon kívül nem áll módunkban étkezési térítési díjat elfogadni!

----------------------------------------------------------------------------------

NOVEMBER

Tájékoztatás étkezés lemondásának új elérhetőségeiről!
Tisztelt Szülők!
A gyermekek étkezésének lemondására a továbbiakban a GESZ központjában is biztosítunk lehetőséget az alábbi elérhetőségeken: 
Telefonon: 06-1-296-1488 számon
Elektronikus levélben: etkezeslemondas@gesz.bp18.hu e-mail címen.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a következő tanítási napra csak a 
7:30 - 9:00 óra között beérkezett jelzéseket tudjuk befogadni!
Üdvözlettel: Budapest Főváros XVIII. kerület Gazdasági Ellátó Szolgálat

----------------------------------------------------------------------------------

 EBÉDBEFIZETÉS: január hónapra

2016. december 6.  8:00 - 13:00

2016. december 12.  8:00 - 11:30

Ingyenes étkezőknek: 2016. december 8. 8:00 - 10:00

1x étkezés teljes  6510.-

1x étkezés 50%   3255.-

3x étkezés teljes  9975.-

3x étkezés 50%  4988.-

 

-----------------------------------------------------------------------------------------

2016. november 23-án  mesemondó verseny az alsó tagozaton

          november  24-én zsibvásár az aulában

          december 5-én Mikulásfutás, kérünk Mikulás sapkát

Kedves Szülők! Az Országos Mentőszolgálat macikat gyűjt a beteg gyermekek számára. Kérjük, hogy akinek van otthon felesleges, az küldje be Haraszthy Andrea néninek. Köszönjük!

--------------------------------------------------------------------------

EBÉDBEFIZETÉS: december hónapra 12 napra

2016. november 15. 8.00 - 13.00-ig

2016. november 22. 8.00 - 10.00-ig

Ingyenes étkezőknek:

2016. november 17. 8.00-10.00-ig

1x étkezés teljes  3720.-

1x étkezés 50%   1860.-

3x étkezés teljes  5700.-

3x étkezés 50%   2850.-

---------------------------------------------------------------------------

2016. november 9-én fogadó óra: alsó 17.00 óra 

                                                  Felső 18.00 óra

-----------------------------------------------------------------------------------

OKTÓBER

 2016. október 28-án iskolagyűlés lesz.

Lezajlott az 1956 m-es emlékfutás, melyen az iskola valamennyi tanulója részt vett.

---------------------------------------------------------------------------
Megkezdődtek az iskola előkészítő foglalkozások az óvodásoknak.

Nyílt tanítási órákat tartottunk a 4. évfolyamon.

---------------------------------------------------------------------------

Tisztelt Szülők!

Október 20-án tarjuk az október 23-i  iskolai ünnepélyünket 12 órakor. Erre az alkalomra ünneplő ruhába kell jönni. Az előadást a Gór Nagy Mária Színitanoda adja.

40 tanuló vett részt a kerületi okt. 23-i ünnepélyen. 

------------------------------------------------------------------------------------------

Tisztelt Szülők! 

Értesítjük Önöket, hogy október 15-én, szombaton tanítás lesz a hétfői órarend szerint.

-----------------------------------------------------------------------------------------

A 8.osztályosok Erdélyben voltak.

----------------------------------------------------------------------------------------

Október 6-án megemlékeztünk az aradi vértanúkról.

-----------------------------------------------------------------------------------------

SZEPTEMBER

EBÉDBEFIZETÉS NOVEMBER HÓNAPRA:

2106.OKTÓBER 11.  8.00 - 13.00-IG

2016. OKTÓBER 18. 8.00 - 11.30 - IG

INGYENES ÉTKEZŐKNEK:

2016. OKTÓBER 13. 8.00 - 10.00 - IG

1x étkezés teljes  5580.-

1x étkezés 50%  2790.-

3x étkezés teljes  8550.-

3x étkezés 50%  4275.-

________________________________________________________

 Nyílt nap

leendő elsős gyermekeknek és szüleik részére

2016. október 24. hétfő

Idő

Osztály

Óra

Tanító

8 – 8.45

4.b

matematika

állatasszisztált oktatás

 Képtalálat a következőre: „állatasszisztált oktatás”

 

 

Lesnyák Mária

9 – 9.45

4.a

matematika

 Képtalálat a következőre: „matematika”

 

 

Höltzl Éva

9.55 – 10.40

4.b

környezetismeret

 Képtalálat a következőre: „környezetismeret”

 

 

 

Maczikné Molnár Erika

 

Induló osztályok
1.a Komplex művészeti osztály: ének, zene,rajz, tánc, báb,  kézműves

Tanító: Höltzl Éva -  Prieglné Tóth Andrea

1.b Állatasszisztált oktatás – felelős állattartás, ÖKO   természetvédelem

Tanító: Lesnyák Mária – Maczikné Molnár Erika

Mindkét osztálynak: KRESZ oktatás, mindennapos játékos angol 

----------------------------------------------------------------------------------

Képtalálat a következőre: „iskola előkészítő”

 

                                     Gyere a Kondorba!

ISKOLA – ELŐKÉSZÍTŐ

Tanító néni vezette játékos foglalkozásainkon

az óvodák munkáját kiegészítve segítünk Önöknek felkészíteni

gyermeküket az iskolára. 

Célunk, hogy gyermeke várja az iskolát, örömmel menjen oda és képességeinek megfelelő szép eredményeket érjen el. 

Foglalkozások hetente egy alkalommal minden

kedden: 16.30 – 17.15

Első foglalkozás : 2016. október 11.

Helyszín: Kondor Béla Általános Iskola

Bp. Kondor Béla stny.7 sz.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Előkészítő foglalkozások időpontjai:

október: 11, 18, 25

november: 8, 15, 22, 29

december: 6, 13 

 

-----------------------------------------------------------------------------------

Magyar Népmese Napja
2005. óta ünnepeljük szeptember 30-án, Benedek Elek születésnapján a magyar népmeséket.
Ezen a napon minden népmesét szerető gyerek és felnőtt megkülönböztetett tisztelettel fordul mind a magyar, mind más népek meséi felé.
 
Ebből az alkalomból iskolánk 5. osztályos diákjai
A rest leány című székely népmesét adták elő az elsősöknek.
Nagyon ajánlom Nektek is a meseolvasást,hallgatást.

-----------------------------------------------------------------------------------

A Kondor Béla Általános Iskola alapítványa

rajzversenyt hirdet a 

XVIII. kerület óvodásai számára

"VARÁZSLATOS TÉL"

címmel.

A rajzok leadási határideje: 

2016. november 10.

A rajzokat az iskola címére küldjék!

1181 Bp. Kondor Béla stny. 7.sz.

A műveket A4-es rajzlapra kérjük elkészíteni, a jobb alsó

sarokban a kisgyerek nevét és korát kérjük feltüntetni.

A rajzlapok hátoldalán az óvoda és a felkészítő pedagógus

neve is szerepeljen.

Az ünnepélyes eredményhírdetés

2016. december 9-én 16 órakor lesz az iskola aulájában,

melyre szeretettel várjuk a versenyzőket, szüleiket és 

felkészítőiket.

 

----------------------------------------------------------------------------------

- A 4.b osztály a tanévnyitó ünnepségen nagyon szépen szerepelt.

- A szülői értekezleteken a szülők tájékoztatást kaptak a 2016/2017-es tanév programjairól.

- A Szülői Fórumon megismerkedtek a szülői munkaközösség tagjai. Vezetőváltást követően megbeszélték a feladatokat. Néhány kérdés is megvitatásra került.

- Iskolánk tanulói elkezdték a munkát  a tanórán kívül a szakkörökön, sportfoglalkozásokon, szabadon választott órákon.

- Meghírdettük az óvódásoknak a rajzpályázatot. Ez már hagyomány iskolánkban. Évről évre sok pályamű érkezik.

---------------------------------------------------------------------------------- 

EBÉDBEFIZETÉS október hónapra!
2016.szeptember 13. 8:00 - 13:00 -ig
PÓT 2016. szeptember 20. 8:00 - 11:30-ig

1x étkezés teljes: 6510.-
1x étkezés 50%: 3255.-

3x étkezés teljes: 9975.-
3x étkezés 50%: 4990.-

Az ingyenes étkezőknek is meg kell jelenni: 
2016. szeptember 15. 8:00 - 10:00-ig

--------------------------------------------------------------

Tisztelt Szülők!

Értesítjük Önöket, hogy az iskolai büfé üzemeltetését az Eurest veszi át szeptember 15-től, így 15-ig nem lesz lehetőség vásárlásra. Akik nincsenek befizetve és a büfében szoktak vásárolni, azok hozzanak magukkal élelmet. 

----------------------------------------------------------------------------------------- 

Tanévnyitó: 2016. augusztus 31-én, 17 órakor lesz!

----------------------------------------------------------------------------------

Kérjük, kísérjék figyelemmel az iskolai hírdetőtáblát és a honlapot az aktuális információkért!!

---------------------------------------------------------------------------------

Továbra is gyűjtjük a műanyag kupakokat jótékonysági célból. Az összegyűjtött kupakot kérjük, hogy a 3.b osztályba adják le Haraszthy Andrea tanítónőnek.

 -----------------------------------------------------------

 

Tisztelt Szülők és leendő elsős diákok!

 

A Kondor Béla Általános Iskola a 2015/2016-os tanévtől kezdődően felmenő rendszerben beindítja a kosárlabda sportági osztályt, amely körzeten kívüli beiskolázást tesz lehetővé. A felvételiző gyermekeknek alkalmassági vizsgán kell részt venni. Várjuk minden sportolni kívánó és sportot szerető gyermek jelentkezését!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 7
Tegnapi: 200
Heti: 666
Havi: 2 374
Össz.: 510 913

Látogatottság növelés
Oldal: AKTUÁLIS HÍREK
KONDOR BÉLA ÁLTALÁNOS ISKOLA - © 2008 - 2017 - kondor.hupont.hu

A HuPont.hu segítségével a weboldalkészítés gyors! Itt kezdődik a saját weboldalkészítés!

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Itt: kondor béla általános iskola ebédbefizetés - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »