Kondor Béla Általános Iskola

_____________.-1181 Budapest, Kondor Béla sétány 7-._____________ Alapítvány számlaszáma: 11718000-20456166 Adószám:18507739-1-43 Telefon: 06-1-291-0807

 

 

Tanév rendje

 

 2019/2020 tanév

 

2019. augusztus 22. első találkozó alakuló értekezlet

2019. augusztus 23. felső tagozatos intézményvezető- helyettes választás

2019. augusztus 26. digitális terem használatára vonatkozó tantestületi továbbképzés

2019. augusztus 27. 8:00 pót- és osztályozó vizsga, osztályba sorolás

2019. augusztus 28. 10:00 nevelőtestületi értekezlet, dokumentumok elfogadása

2019. augusztus 29. digitális terem használatára vonatkozó tantestületi továbbképzés

2019. augusztus 30. digitális terem használatára vonatkozó tantestületi továbbképzés

2019. augusztus 31. 10:00 kerületi tanévnyitó ünnepség

2019. szeptember 2. első tanítási nap és tankönyvosztás

2019. szeptember 2. 18:00 első osztályosok szülői értekezlete

2019. szeptember 11. 17:00 alsó tagozatos szülői értekezlet

                                   18:00 felső tagozatos szülői értekezlet

2019. szeptember 13. munkatervek leadási határideje

2019. szeptember 16. tanmenetek leadási határideje

2019. október 22. ünnepség (október 23-i megemlékezés)

2019. október 25. őszi szünet előtti utolsó tanítási nap

2019. október 28-31. őszi szünet

2019. november 4. őszi szünet utáni első tanítási nap

2019. november 13. 17:00 alsó tagozatos fogadó óra

                                 18:00 felső tagozatos fogadó óra

2019. december 4. 18:00 pályaválasztási szülői értekezlet

2019. december 20. téli szünet előtti utolsó tanítási nap

2019. december 23- 2020. január 3. téli szünet

2020. január 6. téli szünet utáni első tanítási nap

2020. január 24. az első félév vége

2020. január 28. 14:00 alsó tagozatos osztályozó értekezlet

2020. január 29. 14:00 felső tagozatos osztályozó értekezlet

2020. január 31. félévi értesítők osztása

2020. február 6. 14:00 nevelőtestületi félévzáró, értékelő értekezlet

2020. február 19. 17:00 alsó tagozatos szülői értekezlet

                            18:00 felső tagozatos szülői értekezlet

2020. február hónap folyamán a NETFIT mérések folyamatos végzése

2020. március 13. ünnepség a '48-as forradalom emlékére

2020. március 24. nyílt nap az aló tagozaton

2020. április 8. a tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap

2020. április 9-14. tavaszi szünet

2020. április 15. tavaszi szünet utáni első tanítási nap

2020. április 22. 17:00 alsó tagozatos fogadó óra

                          18:00 felső tagozatos fogadó óra

2020. május 20. idegen nyelvi mérés

2020. május 27. országos kompetencia mérés

2020. június 10. 8:00 osztályozó vizsgák napja

2020. június 11. 8:00 osztályozó vizsgák napja

2020. június 12. tanulmányi kirándulások napja

2020. június 15. 11:00 ballagás, a nyári szünet előtti utolsó tanítási nap

2020. június 18. 9:00 alsó tagozatos osztályozó értekezlet

                         11:00 felső tagozatos osztályozó értekezlet

2020. június 22. 15:00 tanévzáró, értékelő nevelőtestületi értekezlet

                          17:00 tanévzáró ünnepség

 

A tanítási napok száma a 2019/2020-as tanévben: 180.

 

Tanítás nélküli munkanapok:

2019. október 18. pályaorientációs nap

2020. december 14. továbbképzési nap (digitális terem használatával kapcsolatos)

2020. február 21. múzeumi, színházi nap

2020. február 24. tanítás nélküli munkanap

2020. március 16. egészségnevelési projektnap (DÖK nap)

2020. május 8. tanítás nélküli munkanap

 

 

Iskolai ünnepségek:

2019. október 22. az 1956-os forradalomra való emlékezés

2020. március 13. az 1848-as forradalomra való emlékezés

 

 

Iskolai megemlékezések:

2019. szeptember 30. a magyar népmese napja

2019. október 6. emlékezés az aradi vértanúkra

2020. január 22. a magyar kultúra napja

2020. április 11. a magyar költészet napja

2020. április 16. emlékezés a holokauszt áldozataira

2020. június 4. a nemzeti összetartozás napja

 

 

2018/ 2019 tanév

 

2018. szeptember 3. Tanévnyitó ünnepély az 1. órában a tornateremben

2018. szeptember 3. Első tanítási nap és tankönyvosztás

2018. szeptember 3. 18.00 Első osztályosok szülői értekezlete

2018. szeptember 11.

- 17.00 Alsó tagozatos szülői értekezlet

- 18.00 Felső tagozatos szülői értekezlet 

2018. október 13. (szombat) munkanap, hétfői órarend szerint

2018. október 17. Október 23-i ünnepség

2018. október 26. Őszi szünet előtti utolsó tanítási nap

2018. október 29 - november 2. Őszi szünet

2018. november 5. Őszi szünet utáni első tanítási nap

2018. november 10. (szombat) munkanap, pénteki órarend szerint

2018. november 13. 18.00 Alsó tagozatos fogadóóra

2018. november 14. 18.00 Felső tagozatos fogadóóra

2018. november 23. Pályaválasztási nap

2018. december 1. (szombat) munkanap, hétfői órarend szerint

2018. december 15. (szombat) munkanap, hétfői órarend szerint

2018. december 21. Téli szünet előtti utolsó tanítási nap

2018. december 24- 2019. január 2. Téli szünet

2019. január 3-4. Igazgatói szünet

2019. január 7. Téli szünet utáni első tanítási nap

2019. január 15. 17.00 Alsó tagozatos szülői értekezlet

2019. január 16. 18.00 Felső tagozatos szülői értekezlet

2019. január 25. Első félév vége

2019. január 28. Alsó tagozatos osztályozó értekezlet

2019. január 29. Felső tagozatos osztályozó értekezlet

2019. január 31. Félévi értesítő, bizonyítványosztás

2019. február 6. 14.00 Tantestületi félévzáró értekezlet

2019. február 12. 17.00 Alsó tagozatos fogadóóra

2019. február 13. 17.00 Felső tagozatos fogadóóra

2019. február 19., 20., 21. 22. Igazgatói szünet

2019. március 14. Március 15-i ünnepség

2019. április 9. 17.00 Alsó tagozatos szülői értekezlet

2019. április 10. 17.00 Felső tagozatos szülői értekezlet

2019. április 17. Tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap

2019. április 18- 23. Tavaszi szünet

2019. április 24. Tavaszi szünet utáni első tanítási nap

2019. május 7. 17.00 Alsó tagozatos fogadóóra

2019. május 8. 17.00 Felső tagozatos fogadóóra

2019. május 22. Idegennyelvi mérés

2019. május 29. Országos alapkészség mérés

2019. június 11. Alsó tagozatos osztályozó értekezlet

2019. június 12. Felső tagozatos osztályozó értekezlet

2019. június 13. 11.00 Ballagás

2019. június 14. Nyári szünet előtti utolsó tanítási nap

2019. június 20. 17.00 Tanévzáró ünnepély

Az évnyitó és az évzáró is a tanév része, megjelenés kötelező ünneplő ruhában.

 

 

Tájékoztató a szünidei gyermekétkeztetés igénybevételének feltételeiről

Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc - Pestszentimre Önkormányzata a szünidei gyermekétkeztetés keretében ingyenes ebédet biztosít a szülő, törvényes képviselő kérelmére a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek részére.

Az őszi, téli, tavaszi szünetben a tanév rendjéhez igazodóan szünetenként az adott tanítási szünet időtartamára eső valamennyi munkanapon.

Amennyiben rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermeke/i részére a szünidei gyermekétkeztetést igénybe kívánja venni és gyermeke/i hátrányos, halmozottan hátrányos helyzete még nem került megállapításra, a jogosultság megállapítására irányuló kérelmét Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc - Pestszentimre Polgármesteri Hivatal Humánszolgáltatási Irodáján, ügyfélfogadási időben terjesztheti elő.

A 2015/2016. tanév tavaszi szünetére vonatkozóan az időtartam: 2016. március 24. naptól 2016. március 29. napig tart. A szünidei étkeztetést az Önkormányzat az egyszeri déli meleg főétel gyermek(ek) részére történő kiszállításával biztosítja.

A nyilatkozat kitöltéséhez és benyújtásához a család-és gyermekjóléti szolgálat nyújt segítséget. A nyilatkozat - az évközi szünet időtartama kivételével - a nevelési év, tanév során bármikor benyújtható, illetve módosítható.

 

Hittanoktatás:

Katolikus: Törsök László

Református: Kerekes Péter, Páskuné Ercse Imola

HIT gyülekezeti oktató: Petrai Mihály

 

 

Egészségügyi ellátás


Iskolaorvosi szolgálat

Fenntartó: Pestszentlőrinc-Pestszentimre Egészségügyi   Szolgáltató Kft. (1183 Budapest, Thököly u. 3.)

Iskolaorvos:

- alsó tagozat: Dr. Aradi Krisztina

- felső tagozat: Dr. Vágó Krisztina

Rendelési idő: csütörtök 8.00 - 10.00-ig

 

Védőnő:

Bogdánné Horváth Krisztina

Rendelési idő: kedd, szerda: 8.00-12.00

Az orvosi beutalókat a testnevelés tanároknak kell leadni.

 

 

Gyógytestnevelés

Gyógytestnevelő: Czéh Beáta

Péntek: Tornaterem 14.30 - 15.15: alsó tagozat

                                   15.15 - 16.00: felső tagozat

 

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 66
Tegnapi: 232
Heti: 298
Havi: 5 072
Össz.: 740 259
Oldal: A tanév rendje
Kondor Béla Általános Iskola - © 2008 - 2020 - kondor.hupont.hu